Project

Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken

Met nieuwe, innovatieve toedieningstechnieken, kan emissie van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden teruggedrongen. Ook kan mogelijk minder gewasbeschermingsmiddel gebruikt worden, doordat met deze nieuwe toedieningstechnieken een betere en meer uniforme bedekking van het gewas mogelijk is.

De partners in deze publiek-private samenwerking zetten in op het ontwikkelen van nieuwe toedieningstechnieken voor fruitteeltgewassen via gewasafhankelijk spuiten op basis van gewasvolume of gewasrijvolume-dosering. Dit moet leiden tot toedieningstechnieken in de hoogste driftreductieklasse met een emissiereductie van minimaal 95%.
Dankzij deze nieuwe technieken kan de emissie naar het milieu en de blootstelling van omstanders en bewoners sterk worden teruggedrongen, met behoud van een goede biologische effectiviteit.

Doel

Het ontwikkelen van toedieningsmethoden en rekenregels om afhankelijk van toedieningstechniek en gewasstadium een uniforme bedekking van het te bespuiten gewas te hebben. Het doel van een emissiereductie van minimaal 95% wordt bereikt door een combinatie van techniek en besparing aan middel.

Werkwijze

  • Kwantificeren instelbare spuittechniek-parameters zoals luchtondersteuning en variabel spuitvolume op spuitvloeistofverdeling.
  • Kwantificeren spuitvloeistofverdeling in gewas en over grondoppervlak in en rondom het perceel.
  • Ontwikkelen van rekenregels voor gebruik in de praktijk.

Resultaten

  • Efficiënte emissiebeperkende toedieningstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen geschikt voor >95% driftreductie.
  • Rekenregels voor gewasafhankelijke doseringen

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan