Radio & TV

Leo Marcelis bij VICE News over vertical farming

Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst de wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel voorzien dat op een duurzame manier is geproduceerd? VICE News zoekt een antwoord op deze vragen, en vroeg hoogleraar Leo Marcelis naar de potentie van vertical farming. Door in gebouwen gewassen in meerdere lagen boven elkaar te telen kan op een klein oppervlak met weinig tot geen input van voedingsstoffen en pesticiden en onafhankelijk van de weeromstandigheden een hoge opbrengst behaald worden. Het systeem kan zo een uitkomst zijn voor duurzame en lokale voedselproductie in steden of andere gebieden die niet geschikt zijn voor landbouw.