Nieuws

Minder ploegen maakt koolstofopslag mogelijk in landbouwbodems

Gepubliceerd op
1 december 2021

Europese studie laat een positief effect zien van gereduceerde grondbewerking op koolstofopslag in biologische landbouwsystemen.

Vanuit het integrale onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer is in Europees verband samengewerkt om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat gebeurt er met bodemkoolstof als je stopt met ploegen binnen de biologische landbouw?

Om dit te onderzoeken is er gekeken naar 9 meerjarige veldproeven in Europa, met bodembemonstering tot 1 meter diepte. Wat blijkt? Bodems worden aan de oppervlakte verrijkt en er is potentieel om CO2 vast te leggen. Volgens de onderzoekers bedraagt de potentiële opslagtoename gemiddeld 90 kilogram per hectare per jaar, op een diepte van 0 tot 50 centimeter.

Het combineren van verminderde grondbewerking met biologische landbouwpraktijken is dus een hulpmiddel om voor onze bodem en ons klimaat te zorgen.

De Nederlandse bijdrage aan dit consortium werd geleverd door WUR Open Teelten met bemonstering in de inmiddels 12-jarige veldproef BASIS, gesitueerd bij de business unit Open Teelten in Lelystad.