Symposium

Minisymposium PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Op 25 november presenteren onderzoekers van Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut de eerste resultaten van het onderzoek van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw. In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en -beleid vindt het symposium in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet meer plaats in conferentiecentrum De Werelt, maar uitsluitend (op een interactieve manier) online.

Organisator Wageningen Plant Research, Wageningen Livestock Research
Datum

do 25 november 2021 10:00 tot 14:00

Programma

Het interactieve programma ziet er als volgt uit:

10:00 - 10:30 Plenair deel
Inleiding vanuit de projectleiding en een inleiding door dhr. Frank Kooiman, Manager Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het Ministerie van LNV. Tijdens zijn inleiding legt dhr. Kooiman een link tussen deze PPS Ruwvoer, bodem & kringlooplandbouw en het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en andere relevante beleidsthema’s.
10.30 – 11.15 Workshop 1 - Grasland
Stap 1: Plantjes krijgen, Stap 2: Plantjes overleven, Stap 3: Verhogen aandeel Engels raaigras, Stap 4: Effect op opbrengst en voederwaarde
11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.15 Workshop 2 - Mais en andere voedergewassen
O.a. Meerjarig onderzoek met duurzame maatregelen, resultaten van 2e jaar. Ritnaaldschade in continuteeltmais – oorzaken en beheersen. Resultaten veldproef verschil in mineralisatie van vanggewas bij vernietigen met glyfosaat en mechanische vernietiging.
12.15 – 12.45 Pauze
12.45 - 13.30 Workshop 3 - Duurzaam bouwplan
Wat is je bewegingsvrijheid bij: bij meer eiwit van/uit eigen land & bij meer opslag van koolstof in de bodem; Bij koolstof in bodem denken aan effect gewaskeuze, bemesting en grondbewerking. Bij eiwit denken aan de keuze van gewassen op eigen land van de veehouder maar eventueel ook gewasproducten af te nemen van de akkerbouwer
13.30 - 14.00 Plenaire afsluiting

Registratie

Via de aanmeldpagina kunt u zich registreren voor deelname. Na uw registratie via de aanmeldpagina ontvangt u een bevestiging van uw deelname. Uiterlijk 1 dag van te voren krijgt u een link voor aanmelden op de webinar pagina. Deelnemers kunnen via de chat vragen sturen of ook via de webcam actief meepraten in de verschillende sessies.

Over PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

De PPS zoekt naar mogelijkheden voor het realiseren van ambities die o.a. geformuleerd zijn in de LNV visie op kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord, en het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

De doelen van het nieuwe onderzoeksprogramma zijn:

  • Verlaging van de emissies/verliezen van koolstof, nutriënten en pesticiden naar lucht en water
  • Verhoging van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie
  • Duurzaam bodembeheer voor productievermogen en maatschappelijke diensten op de korte en lange termijn
  • Verhoging van de biodiversiteit in grasland en akkerbouwmatige ruwvoederproductie.
  • Optimalisatie van ruwvoederproductie per oppervlakte eenheid
  • Verhoging van de ruwvoerkwaliteit en benutting
  • Verhoging van nutriëntenefficiëntie in de teelt