Nieuws

N2Africa: 10 jaar samenwerking met kleine Afrikaanse boeren

Gepubliceerd op
17 december 2019

In de 10 jaar dat het wetenschappelijke project N2Africa loopt, zijn meer dan 600.000 kleine Afrikaanse boeren geholpen om hun land door stikstofbinding te vergroten. Door het dit jaar gestopte WUR-project kregen ze betere oogsten, maar ook gemakkelijker toegang tot kwalitatief goede zaden en tot gezondere voeding. In een vandaag verschenen magazine wordt teruggeblikt op 10 jaar N2Africa.

Het begon allemaal in 2007 in Arusha, een stad in het noorden van Tanzania. Tijdens een congres kwam projectleider en WUR-hoogleraar Ken Giller een oud-studente van hem tegen. Zij bleek te werken voor de Bill & Melinda Gates Foundation. Deze stichting van de Microsofttopman subsidieerde het onderzoek uiteindelijk voor vele miljoenen.

Giller: 'We wilden vanaf het begin de stikstofbinding aan het werk zetten voor kleine boeren in Afrika, waarbij de allerbeste technologieën beschikbaar kwamen voor deze boeren die leerden om ermee te werken. Het belangrijkste uitgangspunt voor ons onderzoek was: 'Wat werkt waar, wanneer, waarom en voor wie?'

Het verrijken van de bodem met stikstofverbindingen is een heel duurzaam en effectief middel om op arme gronden meer voedsel te kunnen telen. Met N2Africa is wetenschappelijk onderzoek ingezet voor kennisoverdracht aan ontwikkelingswerkers, voor het opleiden van masterstudenten en promovendi, voor de versterking van de positie van vrouwen, en voor toegang tot input-output-markten door publiek-private samenwerkingen.

Winnowing soyabean Bukavu DRC -KEN

Actief in vele Afrikaanse landen

Het afgelopen decennium is N2Africa actief geweest in een groot aantal Afrikaanse landen: Ethiopië, Tanzania, Oeganda, de Democratische Republiek Congo, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Rwanda en Zimbabwe.

Giller vertelt: 'In elk land werkten we samen met minstens dertig organisaties uit de publiek-private sector, van onderzoekers tot coöperaties, en van ngo's tot zaadproducenten. Deze samenwerkingen zijn voor ons essentieel geweest om onze boodschap ze breed mogelijk uit te dragen.'

Werk met meerwaarde

Giller was op zoek naar een project waarbij zijn onderzoekswerk een toegevoegde waarde kon zijn op de levens van mensen: 'Ik zag dat ik met mijn onderzoek op dit gebied veel kon doen voor kleine boeren in Afrika. En gelukkig zag de Bill & Melinda Gates Foundation dat ook. Daardoor heb ik aan mijn levenswerk meerwaarde kunnen geven. Het was voor mij echt een once-in-a-lifetime-kans.'

Het directe resultaat van N2Africa is dat boerenfamilies een grotere opbrengst van biologische stikstofbinding hebben, zoals een grotere zekerheid op het gebied van voedsel en voeding en meer inkomsten. Ook hadden de families voordeel van het netwerk dat werd gebouwd om de toegang tot informatie, landbouwkundige input en markten te verbeteren.

Het project stopt, maar dat betekent niet dat geen verbeteringen meer mogelijk zijn. Giller: 'Ten eerste kan de kennisverspreiding en de beschikbaarheid van zaden, kunstmest en andere zaken verbeterd worden. We moeten niet onderschatten hoe moeilijk het is om zo'n functionerende waardeketen op te zetten. Ten tweede moeten we overheden, zowel in als buiten Afrika, blijven overtuigen van het belang om te investeren in landelijke gebieden.'

Ken Giller en Arthur Mol bekijken het magazine
Ken Giller en Arthur Mol bekijken het magazine