Nieuws

Naar een datagedreven AgriFood sector

Gepubliceerd op
10 juli 2023

Digitalisering en datagedreven oplossingen hebben forse impact op de samenleving, ook op de AgriFoodsector. Nederland zal met haar toonaangevende status in land- en tuinbouw en visserij extra stappen moeten zetten op het gebied van digitalisering om wereldwijde ontwikkelingen bij te benen. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een position paper geschreven om daar bewustwording voor te creëren, zodat de digitalisering van de AgriFoodsector naar een hoger niveau kan worden gebracht en Nederland haar concurrentiepositie kan behouden. In het paper wordt specifiek gekeken naar de primaire producent en de ketenpartijen in de akkerbouw. Bevindingen kunnen echter ook toepasbaar zijn op andere sectoren

Waar lopen we tegen aan?

Om de AgriFoodsector verder te digitaliseren, moeten er eerst een aantal uitdagingen overwonnen worden. Zo is de digitalisering in de AgriFood sector versnipperd. “Er is een gebrek aan standaardisatie waardoor het moeilijk is voor bedrijven om data met elkaar uit te wisselen en hun systemen te koppelen, vertelt Bas Janssens, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research, daarnaast profiteren primaire producenten nog te weinig van digitalisering.”

Ook de rol die de overheid moet nemen in deze digitalisering is nog onduidelijk: “Als we de digitaliseringsontwikkeling op dit tempo door laten gaan en ‘niets doen’ loopt de Nederlandse AgriFoodsector het gevaar om grip te verliezen op de ontwikkelingen rondom digitalisering. Primaire producten die weinig grip op deze ontwikkelingen krijgen lopen de kans hun autonomie te verliezen. Dit kan de concurrentiepositie van de Nederlandse AgriFoodsector wereldwijd verzwakken.” zegt Janssens.

Wat is het gewenste toekomstbeeld?

In het paper wordt een gewenst toekomstbeeld geschetst voor de digitalisering van de AgriFoodsector:

  • Data en algoritmes dragen bij aan het behalen van een duurzame en economisch sterke AgriFoodsector in Nederland doordat systemen makkelijker aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
  • Primaire producenten hebben grip op hun eigen data en deze data zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.
  • Nederland heeft invloed op internationale ontwikkelingen rond digitalisering van de AgriFood sector en speelt daarin een belangrijke rol.

Wil je meer lezen over bovenstaande uitdagingen en ben je benieuwd welke acties er nodig zijn om het gewenste toekomstbeeld te bereiken? Lees dan hier het position paper: Naar een data-gedreven AgriFood sector.