Nieuws

Nieuwe factsheet over kansen en knelpunten voor biodiversiteit in grasvegetaties

Gepubliceerd op
7 juni 2022

De afgelopen periode heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de kansen en belemmeringen bij het verhogen van biodiversiteit door gemeenten en golfclubs in grasvegetaties in het stedelijk gebied. De resultaten van dit verkennend onderzoek zijn samengevat in een factsheet.

De huidige biodiversiteit van grasvegetaties in het stedelijk landschap is niet heel hoog. Om de biodiversiteit daar te verhogen is het nodig dat zowel de gemeenten, sportparken en particulieren maatregelen treffen en hun groenbeheer aanpassen.

Binnen het onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit hebben WUR-onderzoekers vorig jaar diverse gemeenten, golfverenigingen en greenkeepers geïnterviewd. Deze partijen nemen al verschillende maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. Er zijn mooie voorbeelden van verhoogde biodiversiteit waar andere gemeenten of golfclubs van kunnen leren. Toch kampen zij ook nog met kennishiaten. De behoefte aan méér kennis blijkt groot.