Nieuws

Nieuwe toetsmethode voor Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) beschikbaar

Gepubliceerd op
21 oktober 2020

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een nieuw antiserum ontwikkeld dat Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) moeiteloos en zeer specifiek kan aantonen in geïnfecteerd plantmateriaal en zaden. De diagnostica zijn ontwikkeld door Prime Diagnostics, onderdeel van Wageningen University & Research.

Het antiserum kan gebruikt worden in DAS-ELISA, een toetsmethode die algemeen wordt gebruikt door keuringsdiensten en kwaliteitslaboratoria van zaadbedrijven. Deze toets helpt zaadproducenten en veredelaars van groentegewassen wereldwijd om zekerheid te krijgen over de gezondheid van zaadpartijen, jonge planten en uitgangsmateriaal. Het antiserum reageert specifiek op een breed panel van ToBRFV isolaten en laat een lage reactiviteit zien op verwante Tobamo virussen. Het antiserum is nu beschikbaar voor gebruik in routinematige kwaliteitscontrole.

Besmettelijk

Symptomen van ToBRFV op tomaat
Symptomen van ToBRFV op tomaat

Het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een virus dat voor kan komen op tomaat, paprika en Spaanse peper en schade kan veroorzaken in de teelt. ToBRFV is nauw gerelateerd aan het Tabaksmozaïekvirus (TMV) en het Tomatenmozaïekvirus (ToMV), alle drie behorend tot de groep van tobamovirussen. ToBRFV doorbreekt echter bestaande resistenties in tomaat tegen TMV en ToMV. Tobamovirussen zijn zeer besmettelijk en worden makkelijk via contact (mechanisch) verspreid. Daarnaast zijn deze virussen via zaad overdraagbaar op jonge planten. ToBRFV kan ook Petunia, zwarte nachtschade en Chenopodium-soorten infecteren. ToBRFV is sinds 1 oktober 2019 een (gereguleerd) quarantaine-organisme in de Europese Unie en sinds eind augustus 2020 gelden er strenge eisen ten aanzien van zaadpartijen.

Voor meer informatie:

José van Beckhoven (primediagnostics@wur.nl), tel. 0317 - 480 603