Nieuws

Onderzoekers zetten veldmetingen op voor werkpakket klimaat – temperatuur

Gepubliceerd op
29 juli 2020

Met nieuwe veldmetingen gaan onderzoekers het verkoelende effect van verschillende grasvegetaties in kaart brengen. Vegetatie heeft ten opzichte van bijvoorbeeld verhardingen en kunstgrasvelden een verkoelend effect op de omgeving door verdamping van vocht. Met de metingen willen de onderzoekers bepalen hoeveel water beregende velden nodig hebben voor een goede groei.

Het voorjaar van 2020 had te maken met uitzonderlijk warme en droge periodes. Op veel plekken kleurden grasvelden geel en zal het verkoelend effect minder zijn geweest. Veldmetingen geven inzicht in hoe verschillende typen terrein en verschillend beheer onder warme, droge omstandigheden effect hebben op de omgeving. Deze studies vinden plaats naast literatuur- en simulatiestudies en zijn onderdeel van het meerjarige, landelijk onderzoeksprogramma (PPS) Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit.

Beheermaatregelen

De verwachting is dat er verschillen in verkoelend effect zijn tussen gras en verharding, en dat beheermaatregelen van invloed zijn op het verkoelend effect gedurende warme, droge dagen. Meer beregening zal zorgen voor extra verdamping en daarmee meer verkoelend effect. Wetenschappers vermoeden ook dat er een voortschrijdend effect meetbaar zal zijn tussen verschilende beheermaatregelen tijdens een langere warme, droge periode.

Pilot

De onderzoekers voeren de eerste veldmetingen uit bij weerstation de Veenkampen in Wageningen. Behalve een eerste indruk opdoen van de verschillen, willen de wetenschappers met deze pilot beoordelen hoe de meetinstrumenten functioneren en hoe ze de meetmethoden kunnen optimaliseren.

Op verschillende proefveldjes met een grootte van 2,5 bij 2,5 meter (beregend gras, niet beregend gras, niet gemaaid gras, verharding) meten de onderzoekers de bodemtemperatuur, bodemvocht en warmte uitstraling. De meetopstellingen worden in de komende weken geïnstalleerd en getest. Met de data van het weerstation bepalen de onderzoekers hoeveel water de beregende veldjes nodig hebben voor een goede groei. Daarna zullen ze bij sportcentrum Valkenhuizen (Arnhem) metingen op grasvelden en kunstgrasvelden uitvoeren.