Nieuws

Partners lanceren roadmap: regie op data in open teelten

article_published_on_label
26 mei 2023

Bij agrarische bedrijven wordt steeds meer data verzameld. Die data sluit nog niet altijd goed op elkaar aan en telers hebben nog onvoldoende grip op hun eigen data. Om dat te verbeteren, presenteerden BO Akkerbouw, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Wageningen University Research (WUR) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gisteren de toekomstvisie voor data-uitwisseling in open teelten. Ze lanceerden de roadmap 'Naar een data-ecosysteem in de open teelten'. Hiermee krijgen telers meer inzicht in de eigen prestaties en krijgen zij regie op doelgerichte data-uitwisseling.

Datapositie telers moet beter

Bij agrarische bedrijven wordt steeds meer data verzameld door verschillende partijen zoals toeleveranciers, machinefabrikanten, afnemers en voor de Gecombineerde opgave. Helaas staat de teler hierbij niet altijd centraal. Ook is er versnippering van tools die onvoldoende op elkaar aansluiten. Om dit te doorbreken, is een gezamenlijke aanpak nodig. Een aanpak waarin de sector, overheid en kennisinstellingen regie nemen.

Regie en autoriteit bij de ontwikkeling van dataruimten

Centraal in deze aanpak staat een dataruimte per teler. Hierbij hebben telers een digitale omgeving waarin zij de eigen data beheren, analyseren en gebruiken voor besluitvorming op hun bedrijf. Dit stelt telers in staat om waarde te halen uit hun data, bijvoorbeeld door het verbeteren van bedrijfsprocessen, duurzaamheidsinitiatieven of het optimaliseren van opbrengsten.Vanuit de individuele dataruimte kunnen telers data gecontroleerd en onder voorwaarden delen met anderen.

Samenwerking en regie bij uitvoering van de roadmap

BO Akkerbouw, LNV, WUR en RVO zijn vastbesloten om de noodzakelijke regie te nemen voor de ontwikkeling van de dataruimte, het data-ecosysteem daaromheen en de benodigde afspraken over data-eigendom, -uitwisseling en -gebruik. Voor dit laatste vormt de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw een belangrijke basis. Ook worden de PPS Data op Orde in de Open Teelten (DOOPT) en het groeifondsproject NXTGEN HIGHTECH De Hollandse Datalinie hiervoor benut. Door een informatieberaad zoeken de initiatiefnemers de samenwerking met alle relevante stakeholders die een rol kunnen spelen tijdens dit proces.

Actieprogramma en digitaliseringsvisie LNV

De initiatiefnemers lanceerden de roadmap tijdens de Future Farming & Food Experience die plaatsvond op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Dit evenement brengt telers, experts en beleidsmakers samen om te praten over de toekomst van de landbouw en de rol van data en technologie. De roadmap met uitgangspunten en plan van aanpak is beschikbaar op de website van BO Akkerbouw.

Deze roadmap is in eerste instantie voor de open teelten in Nederland. Het is de bedoeling dat deze opgaat in het actieprogramma en digitaliseringsvisie van LNV waardoor het breed uitgerold kan worden in de gehele agrarische sector.