Nieuws

Paul Struik koninklijk onderscheiden

Gepubliceerd op
26 april 2022

Paul Struik, hoogleraar gewasfysiologie en mede-leerstoelhouder Crop System Analysis bij Wageningen University & Research, heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen in zijn woonplaats Utrecht. De burgemeester van Utrecht benoemde hem vandaag, 26 april 2022, tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding is verleend als erkenning vanwege een breed scala aan activiteiten van maatschappelijk belang, waarvan de meeste als vrijwilliger. Zo was Paul Struik – wiens leerstoel verbonden is aan de Plant Sciences Group - meer dan tien jaar voorzitter van het bestuur van een stichting voor middelbare onderwijs, en zette hij zich als lid ook in voor de Nederlandse Commissie deskundigen meststoffenwet (CDM), en de subcommissie ethiek en maatschappelijke aspecten van de Commissie genetische modificatie (COGEM-ScEMA). Struik was daarnaast meer dan 20 jaar hoofdredacteur van wat nu het NJAS-Wageningen journal of life sciences heet, wat voorheen bekend stond als The Netherlands journal for agricultural sciences. Internationaal is Struik van groot belang geweest voor de European Association for Potato Research (EAPR). Onder andere decennia lang als hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Potato Research.

Struik maakte zich op internationaal vlak ook sterk voor ICARDA, het internationale centrum voor landbouwkundig onderzoek in droge gebieden. Hier was hij naast lid van de raad van bestuur, ook voorzitter was van de onderzoekscommissie van de raad van bestuur. Daarnaast was Paul betrokken bij het opzetten van de onderzoeksagenda rond zaaizaadsystemen van de CGIAR, een wereldwijd samenwerkingsverband van internationale onderzoekscentra voor landbouwwetenschappelijk onderzoek. Zijn inspanningen op dit terrein richtten zich met name op de bij CGIAR aangesloten instituten ICARDA, CIP en CIAT en het huidige ‘challenge’ programma voor bananen en wortel en knolgewassen.

Daarnaast heeft Struik via de begeleiding van meer dan 120 promovendi uit zes continenten bijgedragen aan de wereldwijde capaciteitsopbouw in het landbouwkundig onderzoek.

De collega’s van Wageningen University & Research feliciteren Paul Struik van harte met zijn onderscheiding.