Nieuws

Plantenonderzoeker René Geurts verkozen tot EMBO-lid

article_published_on_label
9 juli 2024

Moleculair bioloog René Geurts van Wageningen University & Research is verkozen tot lid van de European Molecular Biology Organization (EMBO). Deze vooraanstaande wetenschappelijke organisatie richt zich op het bevorderen van onderzoek in de moleculaire biologie. De verkiezing tot EMBO-lid is een erkenning voor Geurts’ onderzoek naar symbiose tussen bacteriën en planten, waarbij bacteriën stikstof uit de lucht halen en aan planten leveren.

“Ik beschouw de verkiezing vooral als een eer en een waardering voor het onderzoek dat mijn team in Wageningen heeft vormgegeven”, aldus Geurts. “EMBO is een fantastische organisatie die zich inzet voor top-notch moleculair biologisch onderzoek, dat zij bevordert met bijeenkomsten, trainingen en cursussen. Daarnaast is het een gemeenschap van wetenschappers met overlappende interesses, hoe divers de onderzoeksthema's ook mogen zijn. Dus dit netwerk is zeker een positieve impuls voor mijn eigen onderzoek en nieuwe samenwerkingen.”

Geurts is al zijn hele wetenschappelijke carrière werkzaam in Wageningen, sinds 1992. De stikstofbindende rhizobiumsymbiose heeft altijd centraal gestaan in zijn onderzoek. “De interactie tussen rhizobiumbacteriën en met name vlinderbloemige planten trekt al sinds de ontdekking in de late 19e eeuw de aandacht van wetenschappers.

Groeien zonder bemesting

Die interactie tussen plant en bacterie leidt tot de vorming van een uniek orgaan op de wortel van de plant, de wortelknol, waarin rhizobium wordt gehuisvest. “Het is relevant om te begrijpen waarom rhizobium geen immuunreacties opwekt bij de plant wanneer deze binnendringt”, vertelt Geurts. “Maar het meest relevant is toch wel de stikstofbindende capaciteit van de bacterie, en hoe vlinderbloemige planten daar voordeel uit halen. Deze eigenschap maakt het mogelijk dat vlinderbloemige planten onafhankelijk van externe stikstofbronnen (bemesting) kunnen groeien.”

Er bestaat al lang de droom om deze eigenschap over te dragen naar andere planten. Maar ondanks intensief onderzoek naar de moleculaire mechanismen en de genetica die ten grondslag liggen aan de stikstofbindende rhizobiumsymbiose, is men er tot op heden niet in geslaagd deze doelstelling te realiseren. Dit heeft Geurts ertoe gebracht het onderzoek op een andere manier te benaderen.

“Het onderzoek van mijn team heeft unieke inzichten gegeven in de evolutie van de stikstofbindende wortelknolsymbiose”, legt hij uit. "Met behulp van niet-vlinderbloemige planten hebben we twee genen gevonden die mogelijk de sleutel vormen voor het ontstaan van deze interactie. Deze genen zijn nu het beginpunt voor een nieuwe strategie om de stikstofbinding door rhizobiumbacteriën ook bij andere planten mogelijk te maken."

Ook andere wetenschappers verkozen

Naast de Wageningse wetenschapper zijn nog 119 andere wetenschappers verkozen tot member van EMBO. Zij houden zich onder meer bezig met de vraag hoe besmettelijke ziekten zich verspreiden, de ingewikkeldheden van de voedingsstoffencycli in de oceaan en de verbanden tussen de biologie van onze hersenen en onze emoties.

Geurts wordt eind oktober, samen met de andere nieuwe leden officieel verwelkomd tijdens een speciale bijeenkomst in het Duitse Heidelberg, waar het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd.