Nieuws

Radicale transformatie van voedselsysteem nodig om planeet te beschermen

article_published_on_label
1 december 2023

Hannah van Zanten is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoel Farming Systems Ecology Group aan Wageningen University & Research (WUR). Met haar leerstoel wil Van Zanten bijdragen aan de ontwikkeling van verbeterde, toekomstbestendige voedselsystemen. “Ons huidige systeem is onhoudbaar, het put de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit. Hierdoor komt de wereldwijde voedselzekerheid voor toekomstige generaties ernstig in gevaar”, aldus Van Zanten.

Ze constateert dat het een mondiale uitdaging is om gezonde voeding beschikbaar te maken voor iedereen en tegelijkertijd de gezondheid van de planeet te beschermen. “Er zijn veel verschillende oplossingen, zoals andere eetpatronen, afvalvermindering en verbeterde productiemethoden. Door dit soort oplossingen te combineren, kunnen de huidige complexe problemen worden aangepakt”, legt Van Zanten uit. Haar leerstoel onderzoekt welke combinaties leiden tot succesvolle voedselsystemen voor de toekomst, waarin er voldoende voedsel is voor iedereen, zonder dat er roofbouw op de aarde wordt gepleegd.

Richard Harrison, directeur van de Plant Sciences Group: "Ik ben erg blij met haar benoeming tot persoonlijk hoogleraar hier aan de WUR. Hannah's toewijding aan het ontwikkelen van verbeterde voedselsystemen is een cruciale stap op weg naar wereldwijde voedselzekerheid en een gezonde planeet. De multidisciplinaire aanpak van haar team draagt bij aan het bereiken van deze doelen. Ik kijk uit naar de impact die ze in haar nieuwe rol, zowel intern als extern, zal hebben."

Succesvolle carrière

Hannah van Zanten studeerde in 2009 cum laude af aan de Wageningen Universiteit met een master in Dierwetenschappen. Haar PhD project bij de Animal Production Systems groep, richtte zich op de milieuvoordelen van het gebruik van restproducten (producten die wij niet kunnen of willen eten) als veevoer – eveneens cum laude afgerond. Daarna ontving ze de NWO Talent Scheme grant (VENI) waarin ze de rol van dieren in een circulair voedselsysteem onderzocht. Uit haar onderzoek bleek dat landbouwdieren die worden gehouden binnen een circulair systeem een belangrijke rol kunnen spelen in het voeden van de mens, terwijl de impact op het milieu verminderd.

Om de complexiteit van het voedselsysteem beter te begrijpen, ontwikkelde Van Zanten met haar team het Circular Food Systems (CiFoS) model. Daarin zijn dierlijke productie, gewasproductie, menselijke voeding en milieu allemaal met elkaar verbonden. Het model maakt het mogelijk om voedselsystemen te ontwikkelen die de gezondheid van mens en planeet veiligstellen. Van Zanten ontving verschillende prijzen zoals de Global Foodshot-prijs. Sinds 2021 is ze ook gasthoogleraar aan Cornell University bij de Global Development groep.

Diversiteit binnen WUR

“Naast dat ik graag een bijdrage wil leveren aan een groenere, rechtvaardige wereld wil ik ook een bijdrage leveren aan inclusief leiderschap binnen WUR”, vertelt Van Zanten. Diversiteit op alle gebieden zoals gender en cultuur maar ook in termen van ontwikkelingspaden. Ruimte creëren voor iedereen waarin mensen werken vanuit hun eigen intrinsieke motivatie en zich erkent en gewaardeerd voelen in wat ze doen. Ik zie ‘erkennen en waarderen’ als een enorme kans om binnen WUR een cultuurverandering te creëren - daar wil ik graag aan bijdragen.