Nieuws

Scherpenzeel eerste gemeente voor biodiversiteitsonderzoek binnen PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit

Gepubliceerd op
24 juli 2020

Binnen het meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma (PPS) Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit bekijken onderzoekers samen met gemeenten en graszaadleveranciers hoe de biodiversiteit van grasvegetaties binnen het stedelijk landschap verhoogd kan worden. Een grotere biodiversiteit is o.a. belangrijk in de beleving van burgers en draagt bij aan het beperken van overlast van plagen. De gemeente Scherpenzeel is de eerste gemeente die meedoet in een pilotstudie over hoe in de praktijk gemeenten omgaan met hun gemeentelijk groen.

Het biodiversiteitsonderzoek schaart onder ‘gemeentelijk groen’ o.a. sportcomplexen, gemeenteparken, golfbanen, bedrijventerreinen, groenstroken, speelplaatsen en overige hoeken. De biodiversiteit in Nederland is in de laatste jaren achteruit gegaan, ook in het stedelijk landschap. Aantasting van leefgebieden van soorten, door bijvoorbeeld aanleg van kunstgrasvelden, verstening van open ruimten, “vernetting” van tuinen en openbare ruimten, is hiervan de oorzaak.

Meer aandacht voor biodiversiteit in gemeentegroen

Een van de oplossingsrichtingen is een verandering van beheer van gemeentelijk groen. Veel gemeenten zijn al bewust bezig om bij te dragen aan herstel van biodiversiteit in het groen dat ze beheren, ook in de grasachtige vegetaties. Hoe de gemeente Scherpenzeel het beheer aanpakt zal uit de pilotstudie blijken. Bij de pilotstudie zullen meerdere gemeenten, evenals beheerders van golfbanen, betrokken worden. In een later stadium van het project zullen vervolgens in onderlinge afstemming van wensen en mogelijkheden (met betrekking tot zaaizaad en beheer) maatregelen worden opgesteld om de biodiversiteit binnen gemeentegroen te verhogen. Kennisuitwisseling tussen verschillende gemeenten, graszaadleveranciers en onderzoekers moet uiteindelijk leiden tot een verhoogde adoptie van maatregelen en aangepast beheer van gemeentelijk groen.

In Scherpenzeel valt nog winst te halen.
In Scherpenzeel valt nog winst te halen.

Voor nu zijn de onderzoekers erg benieuwd welke grasvegetaties aanwezig zijn binnen de gemeentegrenzen van Scherpenzeel en hoe het met de biodiversiteit van deze vegetaties staat. Wat zijn mooie voorbeelden binnen de gemeente om de biodiversiteit te verhogen en hoe pakt de gemeente dat aan? Wat kunnen we van elkaar leren?