Suzuki-fruitvlieg - wat kunnen fruittelers ertegen doen?

De suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) is een invasieve fruitvlieg die steeds vaker voorkomt in Europa en grote schade kan aanrichten in de fruitteelt. Netten kunnen goed helpen tegen deze fruitvlieg, maar we zoeken ook naar andere methoden om fruittelers te helpen in hun strijd tegen deze exoot.

Waarom is de suzuki-fruitvlieg schadelijker dan gewone fruitvliegen?

Gewone fruitvliegen leggen hun eieren op beschadigd, overrijp of rottend fruit. De vrouwtjes van de suzuki-efruitvlieg daarentegen zijn dankzij een zaagvormige legboor in staat hun eieren te leggen in nog rijpende en onbeschadigde vruchten. De suzuki-fruitvlieg veroorzaakt schade in onder meer aardbeien, blauwe bessen, frambozen, bramen, kersen en pruimen.

Hoe herken je de suzuki-fruitvlieg?

Volwassen suzuki-fruitvliegen hebben het typische uiterlijk van de fruitvlieg: ze zijn 2-3 mm lang, met rode ogen en een lichtbruin achterlijf met zwarte strepen. Overwinterende vliegen zijn wat donkerder dan de in de zomer aanwezige exemplaren. De mannetjes hebben een paar opvallende donkere vlekken op hun vleugels, waaraan de soort de Engelstalige naam te danken heeft: Spotted Wing Drosophila.

De vrouwtjes leggen hun eieren net onder de schil van de vruchten. Nadat de eieren zijn gelegd, steken twee luchtpijpjes (filamenten) door de schil naar buiten. Deze zijn met een loep herkenbaar.

Klik op de foto voor een groter exemplaar

Wanneer leggen ze de eitjes?

De overwinterde vrouwtjes zijn vanaf april gereed om eieren te leggen. Daarvoor gebruiken ze de vroeg in het voorjaar aanwezige vruchten van bijvoorbeeld Aucuba, klimop (Hedera) of Elaeagnus. De grootste vermeerdering van de suzuki-fruitvlieg treedt op vanaf het moment dat de kersen en ander zomerfruit rijpen. Onder gunstige omstandigheden kan een vrouwtje honderden eieren leggen en bij 20°C duurt een generatie 16 dagen. Er kunnen zich tot zeven generaties in een seizoen ontwikkelen.Wat kunnen fruitttelers tegen de suzuki-fruitvlieg doen?

Een goede hygiëne tijdens de teelt is zeer belangrijk. Door frequent en secuur al het rijpe fruit te oogsten en rottend fruit weg te nemen en te vernietigen, wordt voorkomen dat zich hieruit nieuwe generaties fruitvliegen ontwikkelen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer over de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg:

  • Effectieve bestrijding suzuki-fruitvlieg - gebruik netten bij kersen Insectengaas kan invlieg van volwassen fruitvliegen uit de omgeving tegengaan. Door insectengaas te laten aansluiten op regenkappen, kan een vrijwel gespoten systeem gemaakt worden. Vooral bij kersen is hiermee op praktijkschaal ervaring opgedaan.
  • Effect van een barrière van insectengaas rondom het perceel op aantasting door suzuki-fruitvlieg Een barrière van insectengaas rondom het perceel, zonder regenkappen, kan de invlieg van suzuki-fruitvliegen vanuit de omgeving verminderen. Bij blauwe bes was een dergelijk systeem onvoldoende om aantasting te voorkomen. In combinatie met andere maatregelen kan dit mogelijk toch een zinvolle maatregel zijn.
  • ‘Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg Het gebruik van schimmels tegen de suzuki-fruitvlieg is in onderzoek, maar ook deze toepassing is nog niet praktijkrijp.
  • Beheersing van suzuki-fruitvlieg in aardbeien Met het gebruik van baits (vliegenvoeding) kan de opname van biologische of chemische bestrijdingsmiddelen door de fruitvlieg worden verbeterd. Daardoor kan met veel minder middel een goede bestrijding worden bereikt. In onderzoek en praktijk zijn hiermee goede ervaringen opgedaan
  • Verschillende soorten sluipwespen parasiteren de larven of poppen van de suzuki-fruitvlieg en kunnen zo een bijdrage leveren aan de bestrijding. Zowel inheemse Europese soorten als Aziatische soorten worden hiervoor onderzocht, maar hun toepassing is nog niet praktijkrijp.