Themadag

Themabijeenkomst Optische Technologie voor de Glastuinbouw

De digitalisering van de glastuinbouwsector is in volle gang en een belangrijke stap richting duurzame productie van gezond en veilig voedsel. Optische sensoren spelen een grote rol bij het verzamelen van data die hiervoor nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de rijpheid van vruchten of het waarnemen van ziektes door naar het reflectiespectrum (de kleur) van gewassen te kijken. Ook de toepassing van LED voor de belichting van gewassen en sturen van de groei heeft een grote vlucht genomen.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en De Haagse Hoge School
Datum

do 30 maart 2023 13:00 tot 17:30

Locatie De Haagse Hogeschool Delft

Maar in hoeverre matchen de technische mogelijkheden die er nu al zijn en die nog ontwikkeld worden met de behoeftes vanuit de sector? Hierover gaan we graag in gesprek tijdens de themabijeenkomst ‘Optische Technologie voor de Glastuinbouw’ die wij op donderdag 30 maart 2023 organiseren voor technologieontwikkelaars, onderzoekers & docenten, eindgebruikers en andere geïnteresseerden.

Deze workshop is een vervolg op de succesvolle workshops ‘Fotonica voor Agri&Food’ en ‘Photonics for plant phenotyping’ die De HHS, respectievelijk WUR in 2022 organiseerden. Dit jaar richten wij ons specifiek op het gebruik van optische technologie in de glastuinbouw.

Diverse sprekers zullen verschillende toepassingen van fotonica in de glastuinbouwsector aan bod laten komen, waarna er een paneldiscussie zal worden gehouden over kansen en mogelijkheden van fotonica en de behoeftes vanuit de sector.

Programma
13:00-13.30 Inloop
13.30-13.45 Welkom
13.45-14.15 Fotonische ontwikkelingen voor de glastuinbouw: Peter Offermans, imec/OnePlanet
14.15-14.45 Optische sensor data in vertical farming: Job Tiel Groenestege, GROWy
14.45-15.15 Pauze + demo’s, posters
15.15-15.45 (Volgt nog)
15.45-16.30 Round table / paneldiscussie
16.30-17.30 Netwerkborrel + rondleiding/demo’s, posters

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Hedde van Hoorn en Steven van den Ber van het lectoraat Fotonica van De Haagse Hogeschool en Gerrit Polder en Selwin Hageraats van Wageningen University & Research, als onderdeel van het Groenpact project 'Fotonica voor Tuinbouw'.

Eigen demo en/of poster

Wanneer u een eigen demo en/of poster wilt meebrengen en wilt exposeren, dan kan dat. Wilt u dat bij het aanmeldformulier aangeven?