Achtergrond

Uitgelicht: klimaatadaptatie in plantonderzoek

Door klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden, zoals droogte of hevige regen. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor de natuur en daarmee ook de oogst. Wageningen University & Research doet onderzoek naar klimaatadaptatieve gewassen en agrarische systemen, in Nederland en wereldwijd.

Hoe maken we planten weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering?