Nieuws

Utopia eiland: start van een broedplaats voor een biodiverse toekomstbestendige landbouw!

Gepubliceerd op
7 juni 2019

Op nationaal niveau gloort het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het geeft de omvang en urgentie weer van systeemverandering die we samen op moeten gaan pakken. Vele initiatieven ontplooien zich al in stad en platteland. Zo ook op Utopia eiland in Almere welke straks onderdeel van wereldtentoonstelling 'de Floriade' in 2022 zal zijn. Deze bijzondere broedplaats wordt ingericht als showcase van een landbouw inclusieve natuur.

Weerwoud heet de stichting die de handschoen oppakt. Op het eiland Utopia wordt weer-woud gemaakt, maar op een wel hele bijzondere manier. Dit voorjaar is o.a. een Agroforestry systeem aangelegd, waarin bomen in landbouw geïntegreerd worden. Tussen bomenrijen staan o.a. aardappelen, wortels en een kruidenrijk grasland voor vee. Het plan biedt ruimte voor meerdere functies: biodiversiteitsherstel, voedselproductie & lokale ketens, herstel van bodemkwaliteit, een mooi landschap voor mens en dier.

Het brein achter Weerwoud, architect en agroforestry expert Xavier San Giorgi licht toe: "De ondernemer van de toekomst heeft enkel bestaansrecht als deze er mede voor zorgt dat de draag capaciteit van ecosystemen toeneemt". Juist dat wil hij in 2022 aan de wereld presenteren.

Samenwerking

Inmiddels heeft hij een team van lokale partijen rondom het plan betrokken. Flevocampus ondersteunt Weerwoud omdat zij onderzoek, onderwijs en ondernemen in de duurzaamheidslag die nodig is in onze voedselvoorziening wil bevorderen. Biologisch akkerbouwbedrijf ERF b.v. neemt de teelt van de eenjarige gewassen op zich. Direct al een mooie leercyclus voor het bedrijf dat binnenkort ook op grote schaal zal starten met Agroforestry rondom Almere.

Wageningen University and Research draagt bij met kennis en onderzoek om het systeem te kunnen onderbouwen en toetsen: wat zijn de effecten op ecologie en economie? Sonne Copijn van BEE foundation adviseert het team over bijenoases en andere belangrijke bestuivers die cruciaal zijn voor de vruchtzetting van de vele gewassen die er geteeld worden. Almeerse Weelde is betrokken om middels verwerking van de oogst enthousiasme en kennis te verspreiden. Studenten van Aeres HBO & MBO gebruiken Utopia eiland voor hun studie en stages.

Zo blijft Utopia eiland niet langer een utopie, maar wordt een landbouw van de toekomst werkelijkheid! Komt dat zien in of in aanloop naar de wereldtentoonstelling in 2022. Je bent van harte welkom op een van de vele excursies.