Nieuws

Waarom graaf je je onderbroek in? (en andere vragen die in de Bodemscheurkalender te vinden zijn)

Published on
24 november 2022

Heb je altijd al willen weten hoeveel poep wormen op één vierkante meter kunnen produceren? En waarom het handig is om een katoenen onderbroek in te graven? De antwoorden op deze vragen staan op 7 en 17 juli van de nieuwe Bodemscheurkalender.

De kalender is een initiatief van JEEN, BO-Akkerbouw, DAW en Wageningen University & Research (WUR). Kennis uit de PPS-en Beter Bodembeheer, Akkerbouw op zand en Klimaatadaptatie Open Teelten en het programma Slim Landgebruik vult de kalender met allerlei interessante feitjes en tips.

Op de Bodemscheurkalender staat elke dag een tip, advies, puzzel of vraag over onze bodem en over duurzaam bodembeheer. Dit is belangrijk, onze bodem is de basis voor een duurzame teelt. Toch blijkt dat kennis over goed bodembeheer vaak ontbreekt. Dit terwijl het doel is om landbouwbodems in Nederland in 2030 duurzaam beheerd te hebben.

Bewustwording

Met de Bodemscheurkalender willen de initiatiefnemers bodemgebruikers zoals akkerbouwers meer bewust maken van het belang van een goede bodemkwaliteit. Elke dag zijn er verschillende onderwerpen te lezen, bijvoorbeeld over het meten van de bodemkwaliteit, over koolstofvastlegging of over het voorkomen van bodemziekten.

De Bodemscheurkalender 2023
De Bodemscheurkalender 2023

Prijsvraag

De Bodemscheurkalender wordt gratis verstuurd naar alle akkerbouwers en melkveehouders in Nederland, zo’n 24.000 telers dus! Wil jij nou ook een bodemscheurkalender? We verdelen er 20 onder goede antwoorden op de prijsvraag:

‘Hoeveel kilo wormen zitten er in één hectare gemiddelde kleigrond?’

Weet je het goede antwoord? Dit kun je mailen naar annabel.sikkes@wur.nl.