Nieuws

Webinar Boerderij van de Toekomst over biodiversiteit in de akkerbouw

article_published_on_label
23 juni 2021

Een gezonde biodiversiteit is ook van belang voor het boerenbedrijf. Door verstedelijking en klimaatverandering hebben veel plant- en diersoorten het lastig. Aandacht voor verbetering van de biodiversiteit is er daarom bij velen, ook bij boeren. Maar hoe creëer je meer biodiversiteit op je land? En wat is precies het belang voor de boerenpraktijk? Tijdens het webinar ‘Een goede boterham en biodiversiteit gaan prima samen’ op 30 juni beantwoorden boeren en onderzoekers van WUR deze en andere vragen.

WUR-experts Anne van Doorn (coördinator van het kennis- en innovatieprogramma biodiversiteit in de landbouw bij Wageningen Environmental Research) en Wijnand Sukkel (landbouwkundige, architect van initiatieven als de Proeftuin voor agro-ecologie en technologie en Boerderij van de Toekomst) zullen ingaan op nut en noodzaak van biodiversiteit in de landbouw, en de kansen voor boeren om aan biodiversiteit te werken. Daarnaast vertellen ze over hoe je op een rendabele manier meer biodiversiteit kunt bereiken. Aanmelden kan op farmofthefuture.nl.

In het tafelgesprek zullen ervaringsdeskundigen Peter Harry Mulder (akkerbouwer met gangbaar akkerbouwbedrijf in Muntendam, Groningen) en Wim Stegeman (akkerbouwer in Lelystad die natuurinclusieve akkerbouw bedrijft) spreken over biodiversiteit op hun bedrijf en wat zij doen om natuurinclusief te boeren. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen. Het webinar start om 20.00 uur. 

Wageningen Biodiversity Initiative

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Wageningen Biodiversity Initiative (WBI). Binnen dit initiatief werken onderzoekers vanuit alle disciplines binnen WUR samen om de wereldwijde teruggang van biodiversiteit beter te begrijpen en deze negatieve trend om te buigen. WUR neemt dit initiatief om de ‘natuur-inclusieve’ omslag verder aan te zwengelen en nodigt andere stakeholders uit om aan te sluiten. De transitie die nodig is in de samenleving kunnen we alleen bereiken als we allemaal samen gaan werken.