Dienst

Wij helpen u van lab tot markt

Van de eerste resultaten uit labonderzoek tot het op de markt brengen van uw nieuwe gewasbeschermingsmiddel is er een lange weg te gaan. Onze experts kunnen u bijstaan in dit proces, we werken snel en leveren degelijke informatie.

We kunnen voor u:

 • de vroege testfase van uw nieuwe stoffen organiseren,
 • proeven uitvoeren om de beste toepassingsstrategie vast te stellen,
 • uw registratieproeven uitvoeren met een hoog succespercentage,
 • u helpen met het uitvoeren van proeven en activiteiten ter voorbereiding van het op de markt brengen van uw middel,
 • demoproeven verzorgen om uw klanten te informeren over de toegevoegde waarde van uw innovatie en het beste product stewardship bieden.

  Vroege testfase van nieuwe stoffen

  In de vroege ontwikkelingsstadia van een nieuwe stof zijn er veel kansen en onzekerheden waarbij allerlei aspecten een rol spelen, zoals toxicologie, milieu en werkzaamheid. Er moet veel onderzoek worden gedaan in de juiste volgorde om informatie en inzichten te verzamelen, die onmisbaar zijn voor het nemen van de juiste beslissingen in de loop van dit R&D-proces. Door uw stoffen in een vroeg ontwikkelingsstadium te testen, staan wij u bij met rendabele en bewezen succesvolle experimenten zodat u de benodigde antwoorden krijgt op vragen zoals: Wat is de werkzaamheid van het middel op verschillende doelorganismen? Wat is de interactie tussen het middel, het doelorganisme en het gewas? Welke mogelijkheden zijn er om het middel te verbeteren? Kan de formulering, de toepassing of een combinatie daarvan worden verbeterd, of bijv. het toepassingsmoment? Om antwoorden op deze vragen te verkrijgen, hebben we de beschikking over een groot assortiment aan proeven in het laboratorium, de kas en/of buiten op het veld, op los blad, volledige planten, microveldjes of proefvelden.

  Proeven tijdens ontkieming, gewasgroei of transport en opslag na de oogst

  We kunnen vroege testen uitvoeren tijdens de ontkieming, de groei van het gewas of het transport en de opslag na de oogst. Op allerlei plaagorganismen en ziekten kan getest worden, zoals veelvoorkomende ziekten en plagen in aardappel (Alternaria, Phytophthora, bladluis), granen (roesten, meeldauw, bladvlekkenziekte), ui (meeldauw, bladvlekkenziekte), koolzaad en kool (bladvlekkenziekte, slakken, bodeminsecten, rupsen) en nog veel meer. Als de nieuwe stof beperkt verkrijgbaar is, zetten we potproeven in voor zoveel mogelijk resultaat met zo weinig mogelijk middel. Daarvoor gebruiken we een experimentele spuitcabine in de kas. Onze proeven leveren betrouwbare resultaten om de werkzaamheid van de stof in veldomstandigheden te voorspellen.

  Bepaling van de toepassingsstrategie

  Uit de resultaten van de vroege proeven blijkt waar de beste kansen op succes liggen in de commerciële teeltpraktijk. Wat is de beste dosering, toepassingsmethode, timing e.d. Wat is de interactie van de toepassing met de verschillende omstandigheden zoals teeltsysteem, klimaat, bodem e.d.? Wat is/zijn de beste manier(en) om een registratie voor het gewasbeschermingsmiddel aan te vragen? Wij helpen u met het beantwoorden van deze vragen.

  Onze deskundigen bespreken wat u nodig heeft en wilt weten, zodat ze de beste proeven op kunnen zetten. Denk daarbij aan:

  • (complexe) proeven om uw middel te evalueren als zaadcoating tegen bodemziekten en -plagen;
  • testen van verschillende behandelmomenten en doseringen bij toepassingen voor en na opkomst of na de oogst;
  • het werkingsmechanisme van uw middel nagaan: werkt het preventief, curatief of eradicatief? Is het een contact- of (semi-)systematisch middel;
  • testen van de interactie van uw middel met het gewas en wat voor invloed omstandigheden zoals (zware) regenval, temperatuur en/of zoninstraling hebben op de werking;
  • helpen bij het vinden van de beste momenten voor de toepassing van uw middel.

  We kunnen vele plaagorganismen en ziekten inzetten om deze proeven uit te voeren, zoals veelvoorkomende ziekten en plagen in aardappel (Alternaria, Phytophthora, bladluis), granen (roesten, meeldauw, bladvlekkenziekte), ui (meeldauw, bladvlekkenziekte) en in koolzaad en kool (bladvlekkenziekte, slakken, bodeminsecten, rupsen).

  Bent u op zoek naar een toepassingsstrategie op een ander gebied? Neem gerust contact met ons op.

  Registratie middel

  Door uw middelen te registreren, beschermt u uw innovaties en investeringen. In Europa moeten proeven worden uitgevoerd volgens goede experimentele werkwijzen (Good Experimental Practice, GEP), waarbij de EPPO-richtlijnen worden gebruikt. Wageningen University & Research is GEP-gecertificeerd. Verder proberen we steeds efficiënter te werken door verbeteringen door te voeren binnen de grenzen van de registratierichtlijnen. Met onze biologische kennis creëren we gunstige omstandigheden voor een betrouwbaar ziekte- of plaagniveau in de registratieproeven. We combineren deskundigheid op technologisch en biologisch gebied, daarbij is de interactie tussen gewassen en hun plagen en ziekten inbegrepen. Zo maken we in onze veldproeven bijvoorbeeld gebruik van een ruime keuze aan besproeiingstoepassingen om de ziekteontwikkeling te beïnvloeden. We ontwikkelen speciale locaties met voldoende grote populaties om te testen op bodemplagen (nematoden, insecten) en meerjarig onkruid. Onze manier van investeren in een hoog succespercentage is rendabel, tijdbesparend (zodat u zo snel mogelijk de markt op kunt) en levert het beste rendement.

  Voorbereiden voor op de markt brengen

  Als de registratie is afgerond. U wilt uw klanten de meerwaarde van uw middel laten zien. We kunnen een evaluatie in het teeltsysteem van de eindgebruiker verzorgen. Daarbij vergelijken wij uw middel met concurrerende middelen en helpen wij u nieuwe aspecten te vinden die van meerwaarde zijn. Met onze deskundige kennis over gewasbescherming helpen we u bij het opzetten en uitvoeren van uw demoproeven. Uw middel werkt bijvoorbeeld wellicht beter tegen nieuwe ziekte-genotypen. Dit kunnen wij laten zien in een goed opgezette proef met deze genotypen. Of uw middel heeft misschien een neveneffect op een andere plaag, wat van belang kan zijn voor de plaatsing op de markt. Maar ook aspecten zoals bescherming van natuurlijke vijanden of mogelijkheden voor het combineren met biologische middelen kunnen verrassend voordelig uitpakken voor uw innovatie. Wageningen University & Research blijft altijd onafhankelijk. Dat betekent dat alle proeven betrouwbaar zijn en algemeen worden geaccepteerd