Nieuws

Wintersterfte onder bijenvolken opnieuw hoger dan voorgaande jaren

article_published_on_label
11 juli 2022

81,6% van de bijenvolken heeft de afgelopen winterperiode 2021-2022 overleefd. De wintersterfte zit daarmee op een hoger niveau dan de voorgaande jaren. Dat is de belangrijkste conclusie van de jaarlijkse enquête naar de wintersterfte van bijenvolken gehouden onder Nederlandse bijenhouders. Het onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Universiteit & Research in opdracht van het ministerie van LNV en in samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Imkers Nederland en de Biologisch-Dynamisch werkende imkers.

Een groot gedeelte van de bijenhouders (46,5% van de respondenten) melden geen wintersterfte van bijenvolken te hebben. Dit percentage is lager dan in de winter van 2020-2021 toen 52% van de bijenhouders geen sterfte in één of meer bijenvolken meldde in de winter.

In totaal deden 1384 Nederlandse bijenhouders mee aan de jaarlijkse COLOSS-enquête (COLony LOSSes), die in meer dan 35 landen wordt uitgevoerd. In Nederland zijn ongeveer 9100 bijenhouders actief, bijna allemaal zijn het hobbyisten.

Wintersterfte honingbijen Nederland 2005-2022
Wintersterfte honingbijen Nederland 2005-2022

Oorzaken van wintersterfte zijn divers

Gemiddeld genomen is de sterfte het hoogst in de provincie Overijssel en het laagst in Flevoland. Wat deze verschillen verklaart is op dit moment nog niet bekend. Jaarlijks varieert de sterfte per regio en per bijenhouder. De grootste gemeten wintersterfte werd vastgesteld in de winter van 2009-2010 toen 29.1% van de bijenvolken de winter niet overleefde. Bijenhouders geven zelf aan dat een wintersterfte van minder dan 15% acceptabel is. De oorzaken van wintersterfte zijn divers en kunnen te maken hebben met ziekten, waarvan de Varroamijt en daarmee geassocieerde bijenvirussen de belangrijkste zijn. Daarnaast dragen voldoende voedsel en andere factoren bij aan de overleving van bijenvolken in de winter.

Naast wintersterfte is de bijenhouders gevraagd naar onder andere informatie zoals ziektebestrijding, bedrijfsvoering en voedselaanbod. De resultaten hiervan worden later in het jaar bekend gemaakt wanneer de data geanalyseerd zijn. Daarnaast worden de resultaten uit Nederland vergeleken met de resultaten van andere landen die deelnemen aan de COLOSS-enquête. Nederland hoort bij de landen met een grote respons. Vorig jaar deed 19% van de Nederlandse bijenhouders er aan mee en de wintersterfte in Nederland lag onder het gemiddelde van de andere deelnemende landen. Dit jaar deed zo’n 15% van de Nederlandse bijenhouders mee.