Nieuws

Wordt de bodem weerbaarder door schone organische reststoffen?

Gepubliceerd op
17 juli 2018

Dat is wat we onderzoeken in de publiek-private samenwerking 'Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen'. De eerste resultaten van potproeven met sla- en suikerbietplanten zijn positief en bevestigen dat het toevoegen van organische reststoffen de grond inderdaad gezonder en weerbaarder maakt tegen bepaalde ziekteverwekkers. Momenteel onderzoeken we ook de mogelijkheden van deze organische stoffen in de praktijk in een veldproef met aardappels.

In de afgelopen twee jaar hebben we tien verschillende organische producten in potproeven getest op hun vermogen om ziekten te verminderen. De verschillende organische producten waren zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong. We hebben de verschillende producten uitgetest op het ziekteverwekkende aaltje Meloidogyne hapla in sla en de schimmelziekte Rhizoctonia solani in suikerbiet. Een aantal van de organische producten was inderdaad in staat om de grond weerbaarder te maken tegen deze ziekteverwekkers. Bovendien bleek dat er grote verschillen waren tussen de producten en de mate waarin ze in staat waren het bodemleven te stimuleren.

Testen in de praktijk

De mogelijkheden van deze organische producten in de praktijk worden nu ook getest in een veldproef met aardappels. De gebruikte doseringen zijn daarbij afgestemd op voor de praktijk geldende gebruiksnormen, rekening houdend met de maximaal toegestane stikstof- en fosfaatgift. Eind maart zijn de organische producten in de grond aangebracht en begin mei werden de aardappels gepoot. In het voorjaar zijn ook grondmonsters genomen om het effect van de organische producten op het bodemleven en de weerbaarheid tegen ziekten vast te stellen. Ook de opbrengst en de gezondheid van de aardappelplanten zullen straks belangrijke factoren zijn bij de uiteindelijke beoordeling van de meerwaarde van deze organische producten. Dan zal blijken of de resultaten uit eerdere biotoetsen (kortlopend en onder geconditioneerde omstandigheden) maatgevend zijn voor de effecten onder praktijkomstandigheden.

Duurzamer landbouw met schone, organische reststoffen

De landbouwsector kan efficiënter en duurzamer worden als schone organische reststoffen – van compost tot verenmeel – aan de bodem worden toegevoegd. Er zijn dan namelijk minder voedingsstoffen als kunstmest nodig. Maar het gebruik van organische materialen heeft meer voordelen: ze zijn een bron van voedsel voor het bodemleven en nuttige micro-organismen in de bodem (bacteriën, schimmels) kunnen de bodem weerbaarder maken tegen bepaalde ziekteverwekkers in gewassen. En dat vermindert weer het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

In de publiek-private samenwerking 'Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen' verzamelen we daarom meer kennis over de eigenschappen van organische materialen die de bodemweerbaarheid tegen ziekteverwekkers kunnen vergroten.