Nieuws

WUR en vertical farming bedrijf Infarm slaan handen ineen

Gepubliceerd op
25 januari 2022

Wageningen University & Research (WUR) en Infarm, wereldwijd het grootste cloudnetwerk voor vertical farming, gaan samen onderzoeken hoe Infarm de teelt van hydrocultuurtomaten kan optimaliseren met maximale smaak, voedingswaarde en opbrengst. Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie met elkaar samenhangende projecten met een looptijd van vier jaar. Infarm zal de totale kosten van het onderzoeksprogramma dekken. Daarnaast vestigt het Crop Genetics-team van Infarm in de loop van 2022 een eigen onderzoeksfaciliteit op de Wageningen Campus.

Verticale landbouw is een vorm van indoor farming waarbij onder gecontroleerde omstandigheden met gestapelde kweeklagen wordt geteeld in bijvoorbeeld fabriekshallen of winkels. De productie neemt aanzienlijk minder grondoppervlak in beslag dan grondgebonden landbouw en zorgt voor een extreem efficiënte benutting van water en voedingsstoffen. Doordat de teelt overal mogelijk is, is het aantal transportkilometers van producent naar consument minimaal. Bovendien worden ziektes en plagen letterlijk buiten de deur gehouden waardoor gewasbeschermingsmiddelen ook niet langer nodig zijn. Infarm heeft in Noord-Amerika, Azië en Europa al meer dan 1400 vertical farms opgezet in winkels en ’Infarm Growing Centers’. Het bedrijf verbouwt inmiddels meer dan 75 gewassen.

Opbrengst en kwaliteit verbeteren

‘Dit onderzoeksprogramma zal nieuwe kennis opleveren van de wisselwerking tussen planten en hun omgeving, plantenfysiologie, mathematische modellering en sensortechnologie’, vertelt Leo Marcelis, hoofdonderzoeker en leerstoelhouder Tuinbouw en Productfysiologie aan WUR. ‘Voor Wageningen University & Research vormt deze samenwerking met Infarm een prachtige kans om experimentele resultaten toe te passen in de praktijk, omdat de onderzoeksomgeving tegelijk ook de teeltomgeving vertegenwoordigt. Ons doel is om de gegevens en kennis die Infarm en WUR samen verzamelen breed toepasbaar te maken om zo de opbrengst en kwaliteit in de tomatenteelt direct te verbeteren, terwijl tegelijk wordt bespaard op hulpbronnen als water en energie. Dat heeft enorme implicaties voor de verticale-landbouwsector als geheel.’

Cloudnetwerk

Guy Galonska is medeoprichter en Chief Technology Officer van Infarm. In de vertical farms van Infarm worden temperatuur, input van water en voedingstoffen en de ontwikkeling van de gewassen continu gemonitord en opgeslagen in een cloudnetwerk van Infarm. Galonska: ‘Infarm zet zich in om de miljarden datapunten die ons cloudnetwerk voor verticale landbouw genereert te gebruiken om ons portfolio van verkoopbare gewassen snel uit te breiden en een zo breed mogelijk scala aan groenten- en fruitsoorten te verbouwen.’

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Volgens Galonska vormen lokaal en duurzaam geteelde tomaten en andere vruchtgewassen een enorme groeikans voor zowel Infarm als de verticale-landbouwsector als geheel. ‘Door samen te werken met de leerstoelgroep Tuinbouw & Productfysiologie van WUR sluit Infarm zich aan bij hét toonaangevende centrum van wereldwijde innovatie voor tuinbouwonderzoek. In nauwe samenwerking met onderzoekers aan WUR gaat ons Crop Science-team op zoek naar manieren om de totale kosten en energievraag te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de tomaten in onze Infarm Growing Centers verder te verbeteren. Het doel is de consument tomaten van topkwaliteit te bieden met een betere smaak, meer diversiteit en een hogere voedingswaarde tegen een betaalbare prijs, lokaal geteeld, het hele jaar door’

Drie onderzoeksprojecten

Het onderzoeksprogramma van Infarm en Wageningen University & Research bestaat uit drie onderling verbonden onderzoeksprojecten, elk uitgevoerd door een WUR-promovendus of -postdoc. Bij het werk worden ultramoderne sensoren en scanners gebruikt om de groeisnelheid, gezondheid en het voedingsstoffengehalte van de tomaten te evalueren. In twee projecten wordt onderzocht hoe efficiënt tomaten in een vertical farm licht opvangen en verdelen. Dat zal gebeuren met een innovatieve 3D-scanningprocedure. Door te kijken naar  de fysieke eigenschappen van de tomaten, de optimale hoeveelheid licht en andere factoren, kan Infarm hiermee de tomatenproductie in zijn vertical farms op wereldwijd niveau opvoeren om te voldoen aan de vraag van de consument naar jaarrond verse tomaten.