Smart farms. Foto: Oane de Hoop, WUR

Smart farms

Om de groeiende wereldbevolking van gezonde voeding te voorzien en onze leefomgeving gezond en duurzaam te houden, werken we aan klimaatbestendige en circulaire productiesystemen met minimaal gebruik van fossiele energie, mineralen en pesticiden. Deze innovatieve systemen helpen de biodiversiteit en bodemkwaliteit te herstellen en zijn economisch rendabel voor agrariërs en de maatschappij.