Weerbare systemen

Weerbare teeltsystemen

Een ziektewerende bodem met weerbare planten, wie wil dat nu niet!

Ons onderzoek richt zich daarom op het stimuleren van weerbaarheid van teeltsystemen. Hierbij spelen aanwezige (nuttige) micro-organismen, maar ook fysische en chemische condities, een cruciale rol. De enorme diversiteit aan micro-organismen in bodems, substraten en planten draagt via mechanismen als concurrentie, antagonisme en predatie bij aan het beperken van ziekten en plagen.

Het onderzoek is zowel gericht op het ontwikkelen van maatregelen, als op het doorgronden van de mechanismen hierachter. De onderzochte microbiële populaties zijn bovendien een schatkamer voor nieuwe stoffen en genen (antibiotica, enzymen, enz.).