Nieuws

WUR lanceert Wageningen Biodiversity Initiative

article_published_on_label
14 juni 2021

Wageningen University & Research lanceert het Wageningen Biodiversity Initiative (WBI). Binnen dit initiatief werken onderzoekers vanuit alle disciplines samen om de wereldwijde teruggang van biodiversiteit beter te begrijpen en deze negatieve trend om te buigen. Dankzij deze unieke bundeling van kennis loopt WUR voorop in wetenschappelijk onderzoek naar het tegenaan van biodiversiteitsverlies.

WUR neemt dit initiatief om de ‘natuur-inclusieve’ omslag verder aan te zwengelen en nodigt andere stakeholders uit om aan te sluiten. De transitie die nodig is in de samenleving kunnen we alleen bereiken als we allemaal samen gaan werken.

De lancering van het Wageningen Biodiversity Initiative, die grotendeels online werd gehouden vanwege de coronamaatregelen, vond plaats onder enorme belangstelling van de eigen onderzoekers. De urgentie wordt breed gevoeld. Zij gaan onder de paraplu van het WBI steeds nauwer samenwerken om oplossingsrichtingen van biodiversiteitsverlies vanuit allerlei perspectieven te bedenken en te helpen implementeren in onze samenleving.

Essentie van de natuur

Louise O. Fresco, bestuursvoorzitter van WUR, onderstreepte bij de lancering het belang van het WBI. ‘Vandaag is een speciale dag voor WUR. Er zijn heel veel urgente kwesties die onze aandacht vragen, maar biodiversiteit is bijzonder. Wij als mensen maken onderdeel uit van die biodiversiteit. Het is de essentie van de natuur, zonder biodiversiteit kunnen we niet overleven. Met het WBI kunnen we een basis vormen waarop overheden en bedrijven hun natuurbeleid kunnen baseren.’

Professor Liesje Mommer, grondlegger van het WBI, nodigde alle stakeholders binnen de overheid, landbouwsector, NGO’s en het bedrijfsleven uit om samen het verschil te maken: ‘We hebben nog tien tot vijftien jaar om het tij te keren en dat halen we niet met het tempo van nu. Samenwerking is harder nodig dan ooit.’

De noodzaak van het WBI is nog nooit zo groot geweest. Het verlies aan biodiversiteit neemt steeds ernstigere vormen aan, met grote gevolgen voor mens, dier en milieu. Dit probleem is niet los te zien van problemen op het gebied van klimaat en voedsel en is daarom alleen op te lossen met een integrale benadering vanuit een brede wetenschappelijke basis. Juist om die reden bevindt WUR zich in een unieke positie. Vanuit tal van disciplines onderzoeken Wageningse ecologen, bodemkundigen, plant- en dierwetenschappers, technologen, economen, gedragsdeskundigen en andere experts biodiversiteitsvraagstukken.

Ambitieuze taak

Binnen het Wageningen Biodiversity Initiative gaan al deze onderzoekers, studenten en promovendi op zoek naar antwoorden op de uitdagingen en dilemma’s waar de maatschappij voor staat. Uitdrukkelijk gebeurt dat samen met de maatschappij: het WBI knoopt banden aan tussen verschillende disciplines op de Wageningse campus en ver daarbuiten.

Die brede dialogen leiden naar een transdisciplinaire onderzoeksagenda met de ambitieuze taak om de negatieve biodiversiteitscurve om te buigen. Daarbij richt de aandacht zich op de volgende focusgebieden:

  • Biodiversiteit in het voedselsysteem
  • Interacties tussen mensen en wilde dieren (human wild-life interactions)
  • Meervoudige natuurwaarden.