Kennis op maat

Het onderzoek dat Wageningen University & Research uitvoert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt via diverse geldstromen gefinancierd. Met Kennis op Maat wordt voor geselecteerde thema's extra aandacht besteed aan verspreiding van kennis naar specifieke doelgroepen. Een overzicht van deze Kennis op Maat projecten en de resultaten en middelen wordt hier gegeven.

In 2020 is de nieuwe regeling Kennis-op-maat gestart. De projecten zorgen voor doorstroming naar de (toekomstige) MKB-ers binnen het domein van Landbouw, Water, Voedsel. De kennis uit de rapporten en artikelen wordt ontsloten op een wijze dat een MKB-er er direct mee aan de slag kan.

Gestart in 2020 of later

Kringlooplandbouw

Gezond, gewaardeerd en veilig voedsel

Afgeronde projecten