varken hokverrijking

Hokverrijking voor varkens

Goede hokverrijking zorgt ervoor dat het varken kan eten, bijten, wroeten en spelen. Wageningen Livestock Research heeft een brochure samengesteld met informatie over hokverrijking voor varkenshouders en erfbetreders.

Voor varkenshouders en erfbetreders

De brochure is bedoeld voor varkenshouders. Er wordt ingegaan op de vereiste eigenschappen en juiste wijze van aanbieden van hokverrijking. Die kennis stelt een varkenshouder in staat op een onderbouwde manier zelf keuzes te maken voor effectieve hokverrijking, die past in de bedrijfsvoering, maar ook voldoet aan de wettelijke norm. Dierenartsen en andere erfbetreders (zoals veevoeradviseurs en stalinrichters) kunnen deze brochure gebruiken om hun klanten te adviseren.

<L CODE="C02">Hokverrijking varkens</L>