Biologische landbouw

(BO-12.10) - De beleidsdoelstelling voor het thema Biologische landbouw van het voormalig ministerie van EL&I was gericht op het stimuleren van de biologische landbouw, tuinbouw en veehouderij. In de biologische landbouw werken bedrijven op een milieu- en diervriendelijke wijze, die kostbaarder is dan de reguliere werkwijze.

Om de biologische landbouw beter te laten concurreren met reguliere landbouw, ondertekende de overheid het convenant Marktontwikkeling, met onder meer supermarkten en met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). De ondertekenaars spraken af ernaar te streven dat consumenten jaarlijks minimaal 10% meer uitgeven aan biologische producten. Meer informatie over deze beleidsdoelstelling is te vinden op de site van biokennis.