Innovatieve biologische sectoren

(BO-12.10-007) Binnen dit thema worden innovatie-opgaven behandeld die te maken hebben met 1) de opbrengst- en kwaliteitsderving in de biologische landbouw door ziekten en platen, 2) het houden van dieren, 3) het ontwikkelen van energie-neutrale bio-glastuinbouw, een teeltsysteem dat voldoet aan de Kaderrichtlijn water, een vitale en stuurbare bodem en een veerkrachtige gewasbescherming en 4) kleine sectoren als bloemen, bomen en de thema’s natuur & biodiversiteit, kleurrijke boeren en energie & klimaat en andere thema overschrijdende vragen.