Valorisatie en kennisverspreiding

(BO-09-003) Vanuit dit deelthema zijn inzichten en bouwstenen aangereikt die de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het EZ-kennisverspreidingsbeleid ondersteunen bij het vormgeven van een gedegen visie en strategie op valorisatie- en kennisverspreiding, en de uitvoering van hieraan gerelateerde activiteiten. In dit deelthema zijn de volgende 2 projecten uitgevoerd: (1) Monitoring en evaluatie GKC-kennis en (2) Interactie groen onderwijs en bedrijfsleven, in samenwerking met de GKC.