WURKS-DLO

(BO-09-004) Voor het actualiseren van de onderwijscontent en het versterken van de praktijkgerichtheid van het groene onderwijs, is er behoefte aan het op maat ontsluiten van kennis zoals deze wordt ontwikkeld binnen zowel de universiteit als de DLO-instituten van Wageningen UR. De doelstelling van het programma Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) is het versterken van de benutting van de kennis van enerzijds Wageningen Universiteit (WURKS-WU) en anderzijds DLO-onderzoeksinstituten (WURKS-DLO: BOGO+) in het groene onderwijs.

Doelgroepen zijn: docenten, leerlingen en studenten in het groene onderwijs, onderzoekers met de ambitie om kennis te delen met het groene onderwijs en beleidsmedewerkers met de ambitie om kennisbenutting te versterken. Deze beschrijving heeft alleen betrekking op het DLO-deel van WURKS (BOGO+). Overall wordt voor WURKS (WU en DLO) een aparte jaarrapportage gemaakt (voor meer informatie: meike.sauter@wur.nl).

Projecten over Samenwerking onderzoek en groen onderwijs