Onderbouwing wet- en regelgeving AKV

(BO-12.07) - De Agroketens en Visserij (AKV) zijn onderworpen aan wet- en regelgevingen die betrekking hebben op gewasbeschermingsmiddelen, mestgebruik en andere factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op het milieu en gezondheid. Deze regels worden opgelegd vanuit de Nederlandse overheid om aan een aantal richtlijnen van de Europese Unie te voldoen. Doel van deze richtlijnen is om een duurzamere agroketens en visserijen te realiseren. Maatregelen om aan deze eisen te voldoen moeten onderzocht en geëvalueerd worden en er moeten methodieken worden ontwikkeld om dit te testen.