Beoordelingsmethoden toelating gewasbeschermings-middelen

(BO-12.07-004) - De nieuwe EU-verordening over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen onderscheidt drie zones in Europa: Noord, centraal en zuid. Binnen elk van deze zones dienen de risicobeoordelingsmethodieken vergaand geharmoniseerd te worden. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie wil dat de volgende beschermdoelen ontwikkeld/onderbouwd/verbeterd worden: risico voor waterorganismen, persistentie in de bodem, uitspoeling naar grondwater en niet-doelwit planten. Door dit per doel in NL of EU consensuswerkgroepen te realiseren is de kans het groot dat de ontwikkelde kennis door de NL en EU toelatingsinstanties gebruikt worden.