Emissiereductie gewasbeschermings-middelen

(BO-12.07-003) - Om te voldoen aan de eisen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, moeten bedrijven vaak de hoeveelheid drift van gewasbeschermingsmiddelen verminderen. Vaak zijn methoden voor driftreductie onvoldoende onderbouwd. Binnen dit thema wordt daarom aandacht besteed aan het onderzoeken van de daadwerkelijke effect van verschillende driftreductie-methoden. Bijvoorbeeld wordt gekeken naar het effect van het soort spuitdop dat gebruikt wordt, de spuitafstand en oppervlakkige afspoeling van vlakke percelen op belasting van het oppervlaktewater.