Gebruiksnormen stikstof en fosfaat

(BO-12.07-008) - Het deelthema ‘onderbouwing gebruiksnormen stikstof en fosfaat’ omvat onderzoek ter onderbouwing van verdere aanscherping van gebruiksnormen en onderzoek ter onderbouwing van aanvullende maatregelen. Daarbij worden milieukundige effecten en landbouwkundige gevolgen van wettelijke beperkingen vastgesteld. Dit deelthema maakt, naast experimenteel werk, ook gebruik van de rekeninstrumenten eerder opgesteld en toegepast door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen (WOG), ter onderbouwing van gebruiksnormen.