KRW nutriënten/ Mest & Mineralen

(BO-12.07-009) - Het Nederlandse mestbeleid is erop gericht de milieudoelstellingen te realiseren met behoud van een economisch rendabele landbouw. De gevolgen van dit beleid op het landbouwkundig handelen, de milieukwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater en lucht moeten worden bestudeerd om de gevolgen van het mestbeleid in kaart te brengen. De (kosten)effectiviteit van de maatregelen moet ook worden bepaald om het mestbeleid te onderbouwen.