Monitoring en evaluatie Mest & Mineralen

(BO-12.07-005) - Dit subthema richt zich op de evaluaties en monitoringsactiviteiten van de Wet- en Regelgeving rondom de mestwetgeving. Met de Tweede kamer is afgesproken dat jaarlijks de mestmarkt wordt gemonitord en daarover wordt gerapporteerd. In het 4e NAP actieprogramma is aangegeven dat de rijksoverheid de implementatie van het in innovatieprogramma door de sector zal monitoren, dat gebeurt ook in het kader van dit subthema. Ook is met de Tweede Kamer afgesproken dat eens in de 4 jaar de Meststoffenwet zal worden geëvalueerd.