Nieuw visserijbeleid

(BO-12.07-007) - De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid dat in 2013 in moet gaan, bestaat uit drie centrale thema’s. Deze thema’s zijn: 1) Duurzaam gebruik van ecologisch kapitaal, 2) grotere rol voor de markt en 3) nieuwe manier van besluitvorming en uitvoering. Om dit verder te concretiseren worden deelstudies uitgevoerd naar de volgende onderwerpen: beste technische middelen, Europese marktordening, resultaatgericht management, regionale besluitvorming, differentiatie visserijbeleid en volledig gedocumenteerde visserijen.