Onderhoud beleidsinstrumentarium Meststoffen

(BO-12.07-006) - De meststoffenwet heeft als doel om in 2015 aan de eisen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Hiervoor is onderhoud en actualisatie van methoden, protocollen, instrumentarium en forfaits die gebruikt worden in het kader van de meststoffenwet nodig. Specifiek omvat dit 1) het protocol voor fosfaatbemesting afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem, 2) het handhaving instrumentarium voor mestgebruik en 3) de werkzaamheden van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet in het kader van de onderbouwing van de normen en fosfaat.