Verduurzaming plantaardige productieketen

(BO-12.03) - Innovatieve systemen zijn nodig. Wereldwijd staat de land- en tuinbouw voor een grote uitdaging: “Twee maal meer met twee maal minder”. Aan de ene kant moet input en output die bedreigend is voor natuurlijke ecosystemen voorkomen worden en is er minder agrarisch areaal beschikbaar (2x minder). Aan de andere kant moet een groeiende, steeds welvarender wordende wereldbevolking gevoed worden en komen er ook meer claims op de landbouwproductie vanuit non-food toepassingen als biobased economy (2x meer).