Megastallen/maatschappelijke acceptatie

(BO-12.02-007) Schaalvergroting van de veehouderij en hiermee gepaard gaande effecten hebben geleid tot veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van deze ontwikkeling en de risico’s voor de omgeving van de stallen. In beleidscontext is het belangrijk om inzicht te krijgen in de eventuele effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Maar ook belangrijk is om te weten of er mogelijkheden bestaan om deze effecten terug te dringen.

Projecten over Megastallen/maatschappelijke acceptatie