Kwetsbaarheid dier- en volksgezondheid (DG)

(BO-08-013) Als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering, globalisering en reizen neemt de verplaatsing van ziektekiemen nog steeds toe. Ook verschuiven de grenzen van habitatten voor ziektekiemen en vectoren en blijken inheemse vectoren nieuwe ziektekiemen te kunnen overdragen. Dit leidt tot nieuwe ziekten die een bedreiging voor mens en dier kunnen vormen. Het risico op het uitbreken van nieuwe ziekten moet worden verkleind onder gelijktijdige vermindering van het gebruik van antibiotica in de veehouderij omdat ziekteverwerkers hier restistent voor worden.