Nieuwe Technologieën

(BO-08-011) Het lijkt erop dat met de toenemende vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel de inzet van nieuwe technologieën als biotechnologie, nanotechnologie en genomics onvermijdelijk is. Maar het is niet bekend of deze nieuwe technologieën ook nieuwe gevaren met zich meebrengen waardoor de veiligheid van het toekomstige voedsel in het geding komt. Vertrouwen in veiligheid van voedsel is een cruciale voorwaarde voor consumentenacceptatie. Een gedegen risicobeoordeling van deze nieuwe technologieën is dus van belang.

Projecten over Nieuwe Technologieën