Zorgvuldige en gezonde veehouderij (KB12-002)

Dit thema richt zich op het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn in de keten. Het gaat daarbij niet alleen om de identificatie, preventie en bestrijding van risico’s voor de volksgezondheid of welzijnsproblemen, maar met name ook op het aanbrengen van systeemverbeteringen. Om de concurrentiekracht te bevorderen wordt ingezet op meer en efficiëntere productie, en verminderen van milieubelasting.