Marien

(KB-14-005) Dit thema zoomt in op mariene en estuariene biodiversiteit, gericht op een duurzaam gebruik van kust en zee en ontwikkeling van Ruimtelijke Ordening op zee.

Projecten 2015