Integrale afweging in de keten

(KB-15-005) Met rekenmodellen, beoordelingsconcepten en sturingsmodellen worden de diverse schakels in de voedselketen gekoppeld en kan Wageningen UR overheden en ketenorganisaties adviseren over de inrichting van zelfreguleringssystemen en scenario’s (zoals klimaatverandering) doorrekenen voor impact op voedselveiligheid.