Mondiale voedselzekerheid

(KB-11) - Dit programma richt zich op het ontwikkelen van kennis, expertise en methoden die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en analyseren van handelingsperspectieven om in mondiaal verband te komen tot een duurzame oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk.

Meer specifiek levert het programma een bijdrage aan honger- en armoedebestrijding – met name in Sub-Sahara Afrika – vanuit het perspectief van duurzame landbouwontwikkeling. Hierbij wordt een mogelijke bijdrage van de Nederlandse agrifood sector expliciet meegenomen.

Projecten 2015