Project

3-meting MFL

In november 2014 verschijnt in de reeks Kijk op multifunctionele landbouw de brochure met cijfers over omzet en impact 2007-2013 (ook wel de '3-meting' genoemd). Het ministerie van EZ en de vakgroep multifunctionele landbouw van LTO Nederland heeft behoefte aan monitoring van de economische ontwikkeling van de multifunctionele landbouw.

Het doel van dit project is het opstellen van een openbaar achtergrondrapport van de '3-meting' omzet en omvang multifunctionele landbouw. Dit verzoek volgt op het uitgevoerde onderzoek in 2014 van de omzet en impact van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven voor het jaar 2013. De uitkomsten hiervan zijn in een brochure openbaar gemaakt. De gebruikte informatie die geresulteerd heeft in de omzetcijfer is beschreven in een achtergronddocument. Er was binnen het project geen budget voor een openbaar achtergrondrapport. Ministerie van EZ en vakgroep MFL van LTO vinden het belangrijk dat de onderbouwing, gehanteerde definities en gebruikte materiaal en methode beschikbaar komt in een openbaar achtergronddocument.

Publicaties